Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Krakowa. Co warto zobaczyć w Krakowie

Chcesz poznać zabytki Krakowa? Oto rejestr zabytków Krakowa! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Krakowie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kraków.

Mapa zabytków Krakowa
Mapa z zabytkami miasta Kraków

Co warto zobaczyć w Krakowie - zabytki Krakowa

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Krakowie? Dowiedz się, czy w Krakowie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Krakowa.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Krakowie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Krakowa.

Zabytki w Krakowie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Krakowie.

Zabytki Krakowa
Liczba zabytków w mieście Kraków z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Krakowie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Krakowa w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Krakowie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Krakowa,
 • MPZP Krakowa,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Krakowie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Krakowie?

Ochroną zabytków w Krakowie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Krakowie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Krakowa.
 2. Urząd Miasta Krakowa. Urząd Miasta Krakowa prowadzi gminną ewidencję zabytków Krakowa, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Kraków zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Krakowa

Gminną ewidencję zabytków Krakowa prowadzi Urząd Miasta Krakowa, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Krakowa?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Krakowa następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Krakowa nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Krakowa oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Krakowa. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Krakowa nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Krakowa, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Kraków, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Kraków dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Kraków z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Kraków!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Krakowie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 5

Zamek Królewski na Wawelu


Kraków, Zamek Wawel 4

Zamek królewski na Wawelu to najważniejsza i najbardziej prestiżowa z siedzib polskich władców.

Fort nr 31 św. Benedykt


Kraków, Stawarza 56

Jedyny zachowany z 3 fortów Twierdzy Krzemionki, stanowiącej fragment fortyfikacji Krakowa z lat 60.

Błonia krakowskie


Kraków, Al. Trzeciego Maja, Al. Marszałka F. Focha, Piastowska

Rozległa łąka spinająca wizualnie wieże kościołów Starego Miasta z masywem Lasu Wolskiego i dominującym na horyzoncie (...)

Bulwary wiślane


Kraków

Bulwary Wiślane są wybitnym przykładem sztuki inżynierskiej, zharmonizowanym z układem urbanistycznym i wystrojem (...)

Kościół par. pw. św. Bartłomieja


Kraków, Klasztorna 8

Kościół św.Bartłomieja należy do najcenniejszych drewnianych budowli sakralnych z okresu gotyku i późnego baroku w (...)

Kaplica św. św. Małgorzaty i Judyty


Kraków, Św. Bronisławy 8

Kaplica swoim układem przestrzennym nawiązuje do renesansowych grobowych kaplic centralnych.

Kościół rzymsko-katolicki, klasztorny pw. św. Marcina, ob. parafialny ewangelicko-augsburski pw. św. Marcina


Kraków, Grodzka 58

Kościół zbudowany został na miejscu wcześniejszej budowli sakralnej z 1.połowy XIII w.

Dworek Tetmajerówka


Kraków, Tetmajera 36

Drewniany dworek szlachecki z 1862 r.we wsi Bronowice Małe pod Krakowem, związany z Włodzimierzem Tetmajerem i twórczością (...)

Zespół klasztorny augustianów


Kraków, Augustiańska 7/9

Kościół pw.św.św.Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty to jedna z największych gotyckich budowli Krakowa, należy też do (...)

Kościół pomocniczy pw. św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej


Kraków, Wańkowicza 35

Przykład udanego transferu i częściowej rekonstrukcji cennego zabytku małopolskiego drewnianego budownictwa sakralnego na (...)

Pałac biskupi


Kraków, Franciszkańska 3

Gmach jest przykładem architektury rezydencjonalnej, nieprzerwanie zachowującej swą funkcję siedziby biskupa (...)

Dworek Rydlówka


Kraków, Tetmajera 28

Drewniany dworek w podkrakowskich Bronowicach z końca XIX w., w którym odbyło się wesele Lucjana Rydla z Jadwigą (...)

Kościół par. pw. Wszystkich Świętych


Kraków, Podbiałowa 6

Kościół wzniesiony w tradycji późnogotyckiej, ale jest jednocześnie przykładem pierwszych form „barokizacji” drewnianych (...)

Straż pożarna


Kraków, Westerplatte 19

Budynek użyteczności publicznej zaprojektowany przez Macieja Moraczewskiego, w stylu neogotyckim.

Kamienica Pod Pająkiem


Kraków, Karmelicka 35/Batorego

Jeden z najlepszych przykładów twórczości krakowskiego architekta Teodora Talowskiego (1857-1910).

Zespół zajezdni tramwajowej


Kraków, Św. Wawrzyńca 12, 13-17

Unikatowy w skali europejskiej zespół zabytkowych obiektów komunikacji miejskiej.

Kościół klasztorny jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa


Kraków, Mikołaja Kopernika 26

Budowla reprezentuje architekturę młodopolską i jest jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej sztuki sakralnej z pierwszej (...)

Wiadukt kolejowy


Kraków, Lubicz

Przykład zabytku techniki, którego architektura posiada wybitne walory artystyczne.Jedyny taki obiekt w województwie (...)

Zespół wodociągów miejskich im. cesarza Franciszka Józefa I


Kraków, Księcia Józefa 299

Zespół wodociągów miejskich, wybudowany w latach 1897-1901, pełni taką samą funkcję do chwili obecnej.

Uzdrowisko Swoszowice


Kraków, Kąpielowa 70

XIX-wieczny zespół budynków uzdrowiska, którego udokumentowane tradycje sięgają XV w.

strona 1 / 5

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: