Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kraków w liczbach

Geoportal Kraków

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Kraków

Kraków, miasto w województwie małopolskim, powiat Kraków.

Powierzchnia miasta Kraków wynosi 327 km2, zajmuje 69 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Kraków zamieszkuje 779 966 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Kraków wynosi 2 386, jest 20 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Kraków. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Kraków prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Kraków.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Kraków: 32769
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Kraków: 11,4119
Lesistość w % w mieście Kraków: 4,52245
Ludność na 1 km2 w mieście Kraków: 2 38620
Liczba ludności ogółem w mieście Kraków: 779 9662
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Kraków: 1,1581
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Kraków: 2,6-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Kraków: 2,1-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Kraków: 16,82-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Kraków: 62,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Kraków: 19633
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Kraków: 11,829
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Kraków: 117,4-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Kraków: 2022
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Kraków: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Kraków: 985,3301
Przedszkola bez specjalnych w mieście Kraków: 3762
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Kraków: 528,928
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Kraków: 57,62458
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Kraków: 1,21916
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Kraków: 6 4197
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Kraków: 8 434-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Kraków: 8 277-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Kraków: 8 177-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Kraków: 77,12018
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Kraków: 72,9476
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Kraków: 77,1820
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Kraków: 72,9626
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Kraków: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Kraków: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Kraków jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Kraków, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Kraków. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.